Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ

QC / Hỗ trợ kỹ thuật

 1. Tất cả nhà máy của chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chất lượng có liên quan và thực hiện các quy định quốc gia và công nghiệp.
 2. Thực hiện các hướng dẫn và mục tiêu chất lượng của dự án
 3. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện chính sách quản lý.
 4. Tham gia kiểm tra chung về thiết kế, làm rõ thiết kế, lập kế hoạch dự án và làm rõ các tiêu chí kỹ thuật.
 5. Tổ chức lập kế hoạch chất lượng dự án, bao gồm cả kế hoạch kiểm soát và kiểm tra chất lượng.
 6. Giám sát việc giao nhận và kiểm tra thiết bị, vật tư, phụ tùng, thành phẩm, bán thành phẩm;tham gia kiểm tra và phê duyệt các thiết bị quan trọng và hoàn thiện bộ thiết bị.
 7. Giám sát và kiểm tra mọi giai đoạn công việc theo kế hoạch kiểm tra chất lượng.
 8. Kiểm tra, đánh giá công việc của bộ phận kiểm tra chất lượng đối với từng nhân sự và người lao động.
 9. Kiểm tra và tránh các vấn đề cài đặt phổ biến.
 10. Tổ chức và tham gia kiểm tra, sát hạch chất lượng tại chỗ.
 11. Kiểm tra dữ liệu hoàn thành dự án và đánh giá chất lượng.

 

Guangdong Pudian Automation Technology Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc